top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN HELENA AND SISTERS FOTOGRAFIE

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld.
Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de

nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum.

De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.

2. Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Helena and Sisters Fotografie. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

3. Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.

De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag

4. Betaling

De klant dient bij het boeken van een huwelijksreportage een aanbetaling van €200,- te doen. Pas als deze aanbetaling is voltooid, staat de datum van de opdracht vast. De fotoshoot wordt binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Alle door Helena and Sisters Fotografie genoemde bedragen zijn inclusief btw, behalve de zakelijke / bedrijfsfotografie.

5. Bewerking

Binnen 7 dagen na de fotoshoot zullen de foto’s in een online galerij geplaatst worden, waar de klant de foto’s in klein formaat kan bekijken en uitzoeken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.

6. Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden. Op instagram bv. de foto te taggen #helenaandsisters en in de tekst te noemen @helenaandsisters.

7. Cadeaubonnen

Helena and Sisters Fotografie heeft cadeaubonnen die de klant kan kopen voor elk gewenst bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon.
Een cadeaubon blijft altijd geldig.

De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Fotoalbums

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie om deze te laten drukken, kan hij geen klachten meer indienen over het gedrukte fotoalbum.

9. Klachten

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe.

Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe shoot te doen in verkorte vorm.

10. Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe.

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

11. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de klant, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum.

In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is, heeft de klant recht op teruggave van de aanbetaling.

De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

12. Geschillenbeslechting/Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst van opdracht tussen Helena and Sisters en de Wederpartij is Nederlands recht
van toepassing. Procedures die niet worden voorgelegd aan de Klachten en Geschillencommissie Advocatuur, zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

bottom of page